Публікації

Матеріали семінару-практикуму

З матеріалами семінару-практикуму  можна ознайомитися за посиланням  Доповідачі:  1. Ефективні підходи до професійної підготовки вчителя за обраною спеціальністю (інноваційний практикум) - Гришаніна С.В.,  Столяр Г.І.  2. Система підготовки до безперервної (переддипломної (педагогічної)) практики (взаємообмін досвідом) - Пономаренко Н.В., Ткаченко С.В.  Семінар-практикум

Професійна підготовка студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта

Зображення
Студенти Олександрійського педагогічного фахового коледжу імен В.О. Сухомлинського 210 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта проходять педагогічну практику «Спостереження і пробна практика» в закладах дошкільної освіти м. Олександрії. Варто відзначити студентів АВРАМЧЕНКО Олександру, АРХИПОВУ Поліну, БЕВЗЮК Ольгу, що під керівництвом викладача коледжу НОВІКОВОЇ Оксаною спостерігають заняття, заходи, проводять режимні моменти й пробні заняття в санаторному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №16 компенсуючого типу. У цьому семестрі вони вже спробували себе в ролі вихователів на заняттях з фізичного виховання, музичного виховання й на заняттях з формування елементарних математичних уявлень. Перші кроки в професії, звичайно, непрості й дуже хвилюючі, і тому надзвичайно важливими й потрібними є поради наставників. Студенти вдячні за корисні настанови методисту ЗДО №16 ЗЕЛЕНІЙ Олені, яка аналізує разом зі студентами й керівником практики показові заняття, консультує щодо проведення

Підготовка до безперервної педагогічної практики на заняттях з навчальної дисципліни «педагогіка»

Зображення
  Студенти 42 групи випускного курсу спеціальності 013 Початкова освіта, Ірина СУРЖКО, староста навчальної групи, Літта МАКСІМОВА, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Навчальна дисципліна «педагогіка» займає одну з провідних позицій у професійній підготовці вчителя з початкової освіти. Зміст дисципліни формує інтегральну, загальні та спеціальні компетентності майбутнього фахівця, чим забезпечує його здатність якісно провадити освітню діяльність в умовах Нової української школи. Від технологій і стратегій навчання, обраних спільно викладачем та здобувачами освіти, залежить досягнення результатів навчання, визначених нормативним змістом підготовки згідно із Стандартом фахової передвищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» і  Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». При цьому слід акцентувати увагу, що кожен напрям діяльності вчителя м

Створюємо ефективне освітнє середовище закладу дошкільної освіти

Зображення
Студенти 110 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта спільно з головою циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін і методик навчання Оленою БИКОВОЮ та керівником практики Вікторією САВІЦЬКОЮ стали активними учасниками професійного тренінгу «Сучасний вихователь ЗДО». Практичні вправи «Професіограма вихователя», «Комфортне середовище», «Звернення дитини», «Мозаїка успіху» сприяли якісній підготовці майбутніх учителів із дошкільного виховання, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на рівні сучасних вимог; формували в них професійну компетентність, здатність до педагогічної діяльності уміння результативно діяти, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні професійні задачі, що виникають у процесі навчання, виховання й розвитку дітей раннього та передшкільного віку. Майбутні фахівці отримали позитивні емоції, упевнились у правильності вибору професії. Такі види роботи в ході практики «Практика в ролі помічника вихователя» стають потужною мотива

Обмеженість можливостей в освітньому процесі не завада активному практичному навчанні в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського

Зображення
Челендж студентів 32 групи спеціальності 013 Початкова освіта підтримали студенти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 017 Фізична культура і спорт у проведені ділових ігор (майстер-класів, тренінгів), з різних видів практики. Інноваційні заходи показали усвідомлений рівень компетентністної теоретичної підготовки здобувачів освіти. Коледжани вдячі базовим закладам за плідну співпрацю у сфері підготовки спеціалістів, порад щодо створення ефективного освітнього середовища.

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Зображення
  Студенти 42 групи випускного курсу спеціальності 013 Початкова освіта, Ірина СУРЖКО, староста групи, Літта МАКСІМОВА, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Нормативна база освітньої галузі, Концептуальні засади Нової української школи визначають вимоги до сучасного вчителя, серед яких варто наголосити на інноваційному мисленні, здатності до командної взаємодії, умотивованості, відповідальності, системі цінностей, компетентності, конкурентоздатності. У загальній системі професійної підготовки вчителя за Освітньо-професійною програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для спеціальності «Початкова освіта» (на основі БЗСО) освітній компонент «педагогіка» відіграє пріоритетну роль у підготовці фахівця, здатного вирішувати типові спеціалізовані задачі початкової освіти та нести відповідальність за результати  своєї діяльності; реалізовувати  професійні права та права особистості як члена суспільства; розуміти історичні аспекти педаг

Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О.Сухомлинського – сучасний заклад, який готує фахівців за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт

Зображення
  Колектив закладу працює творчо, інноваційно. Саме це підтвердила регіональна науково-практична конференція «Інновації у фаховій педагогічний освіті, академічна доброчесність, дошкільна освіта» ініційована директором коледжу Анатолієм ЛИТВИНОМ і методичним кабінетом за участю викладачів коледжу, працівників базових закладів, понад 70 представників Кременчуцького, Жовтоводсьокого, Уманського, Одеського, Нікопольського, Береславського, Новобузького, Запорізького педагогічних коледжів. Змістовними, науковими, практично спрямованими були доповіді її учасників, зокрема: Літти МАКСІМОВОЇ, Лідії МЕНДІКОВСЬКОЇ, Галини СТОЛЯР, Тетяни ЛЕВЧЕНКО, Світлани КУЗЬМЕНКО, Олени ЗЕЛЕНОЇ, Оксани НОВІКОВОЇ, Сніжани ІЛЬЧЕНКО, Ірини ОРДЕНКО, Марини ШМАКОВОЇ, Олени БИКОВОЇ. Статті за матеріалами конференції увійшли до збірника, мета якого підтримка та примноження надбань педагогічних коледжів, підвищення їх ролі у забезпеченні якості освіти в Україні. Дякуємо за підтримку базовому педагогічному фаховому коле