Публікації

Показано дописи з грудень, 2020

Методичні рекомендації щодо дистанційного проходження безперервної (переддипломної (педагогічної)) практики розроблені Максімовою Л.Є.

  Методичні рекомендації щодо дистанційного проходження   безперервної (переддипломної (педагогічної)) практики розроблені Максімовою Л.Є. (Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії   викладачів психолого-педагогічних дисциплін та методик навчання (протокол від 28 жовтня 2020   № 3), затверджено на засіданні методичної ради (протокол від 10 листопада № 2))   1.  Ознайомтеся зі змістом програми практики , її методичним забезпеченням , завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється диференційований залік, вимогами до переліку та оформлення документації. 2.  Всю необхідну документацію роздрукуйте й оформіть до початку практики. 3.   Ознайомтеся із змістом інструкції № 5 з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком проходження практики «Безперервна практика» («Переддипломна (педагогічна) практика»), неухильно дотримуйтесь її вимог . 4.  Ознайомтеся із графіком консультацій , формами та засобами дистанційної взаємодії