Методичні рекомендації щодо дистанційного проходження безперервної (переддипломної (педагогічної)) практики розроблені Максімовою Л.Є.

 

Методичні рекомендації

щодо дистанційного проходження

 безперервної (переддипломної (педагогічної)) практики

розроблені Максімовою Л.Є.

(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії 

викладачів психолого-педагогічних дисциплін та методик навчання

(протокол від 28 жовтня 2020  № 3), затверджено на засіданні методичної ради (протокол від 10 листопада № 2))

 1. Ознайомтеся зі змістом програми практики, її методичним забезпеченням, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється диференційований залік, вимогами до переліку та оформлення документації.

2. Всю необхідну документацію роздрукуйте й оформіть до початку практики.

3. Ознайомтеся із змістом інструкції № 5 з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком проходження практики «Безперервна практика» («Переддипломна (педагогічна) практика»), неухильно дотримуйтесь її вимог.

4. Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики з боку педагогічного коледжу.

5. Приступіть до практики у встановлені строки, повідомте керівника про прибуття в телефонному режимі та надішліть повідомлення встановленого зразка до коледжу. У разі наявності причин, що унеможливлюють проходження практики (хвороби, відмови зі сторони закладу тощо), негайно повідомте керівника практики, провідного фахівця Савіцьку В.С., керівника групи, отримайте інструкцію щодо подальших дій.

6. Пройдіть інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності на базі практики, неухильно дотримуйтесь їх.

7.              Проставте відповідні печатки в щоденнику практики встановленого зразка.

8.              З  першого дня працюйте згідно з календарним планом практики, затвердженим у щоденнику практики.

9.              Якщо базовий заклад, у якому ви повинні проходити практику працює у дистанційній формі, то співпрацюйте з учителем-керівником практики також дистанційно.

10.          Визначте, за допомогою яких технологій він організовує і проводить заняття з учнями, та після узгодження ваших дій приступіть до реалізації програми практики й безпосереднього проведення занять.

11. Студенти, які здобувають додаткову спеціалізацію проводять заняття з неї паралельно з основною спеціальністю. Їх кількість визначена програмою та методичним забезпеченням.

12. Якщо базовий заклад буде знаходитись певний період на карантині (без проведення дистанційного навчання), ви виконуєте програмові вимоги, плануючи уроки й обговорюючи їх з учителем, виконуючи методичну роботу, визначену вчителем,  за що в табелі вам виставляються оцінки.

13. Своєчасно ведіть щоденник, табель практики.

14. Щоденні конспекти можна готувати в друкованому або рукописному вигляді. Зверніть увагу, що вони обовязково затверджуються вчителем. Залікові конспекти ілюструються, супроводжуються презентаційними матеріалами та друкуються за встановленими вимогами.

15. Індивідуальне завдання складається з теоретичного матеріалу та досвіду роботи з вашої теми, посилання на першоджерела є обовязковим.

16. Досвід роботи вчителя вивчається й оформлюється для подальшого практичного використання.

17. Проведіть профорієнтаційну роботу з випускниками базового закладу та заповніть анкети майбутніх вступників (матеріали розміщено на платформі Classroom у курсі «Безперервна практика», «Переддипломна (педагогічна) практика» в розділі «Завдання. Профорієнтаційна робота»), оформлені анкети надішліть Савіцькій В.С. у Viber (068-53-45-738) або Telegram (095-48-75-142).

18. Завчасно приступайте до підготовки звіту, пам’ятайте, що це ваш особистий звіт, не слід копіювати готові зразки. Його бажано супроводжувати фотоматеріалами. Фотоматеріали також готуємо для проведення підсумкової конференції.

19. Звітні матеріали оформлюємо згідно із вимогами методичного забезпечення:

-                 Спеціальність 013 «Початкова освіта»:

1. Витяг з протоколу засідання педради, на якому обговорювались підсумки педпрактики.

2. Характеристику (складається вчителем класу, обговорюється на педраді школи, де вчителем виставляється оцінка,  підписується директором школи і завіряється печаткою). Характеристика (за практику з додаткової кваліфікації).

3.  Календарні плани з кожного предмету.

4.  План виховної роботи.

5.  Залікові конспекти.

6. Табель педагогічної практики.

7. Наочність (2-3 екз).

8. Звіт про педпрактику, звіт про педагогічну практику із додаткової кваліфікації.

9. Індивідуальне завдання.

10. Досвід роботи вчителя.

11. Відомість на оплату за керівництво практикою, цивільно-правові угоди (оформлюють тільки ті студенти, які проходять практику в базових закладах м. Олександрія).

-                 Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»:

1. Витяг протоколу засідання педради, на якому обговорювались підсумки педпрактики.

2. Характеристику (складається вчителем фізичного виховання, обговорюється на педраді школи, де встановлюється оцінка і разом з учителем підписується директором школи  та завіряється печаткою).

3. Залікові конспекти.

4. План роботи з фізичного виховання на період практики.

5. План роботи спортивних секцій та конспекти занять.

6.  Табель педагогічної практики.

7. Положення про проведення змагань серед учнів початкових класів.

8. План-конспект спортивної години.

9. Звіт про педпрактику

10.  Індивідуальне завдання.

11. Досвід роботи вчителя.

12.  Відомість на оплату за керівництво практикою, цивільно-правові угоди (оформлюють тільки ті студенти, які проходять практику в базових закладах м. Олександрія).

20.  Щодо кількості  залікових конспектів:

За спеціальністю 013 «Початкова освіта» - за розкладом класу, у якому проходить практика, по 2 конспекти з кожного предмету (математики, української мови, літературного читання, дизайну і технологій, я досліджую світ, мистецтва, фізичної культури тощо, додаткової спеціалізації).

За спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» - 6 конспектів уроків в основній школі, 4 конспекти уроків в початковій школі, 1 конспект спортивного свята і 1 план-конспект проведення заняття спортивної секції.

21. Своєчасно отримайте характеристику за результатами проходження практики, проставте всі печатки у щоденник практики, поверніть у бібліотеку та вчителю підручники, методичні матеріали.

22. Перевірте чи всі документи за результатами практики оформлені, наявні підписи вчителів, директора (де вони передбачені).

23.  За два дні до завершення практики дізнайтеся у керівника групи про форму навчання у педагогічному коледжі після завершення практики.

24. У разі дистанційного навчання електронну папку звітної документації із переліком матеріалів надсилаєте керівнику для перевірки, попередньо дізнавшись коди приєднання, у перший день початку занять після практики.

25. Папку у паперовому вигляді надаєте керівнику у перший день очного навчання.

 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"