Публікації

Показано дописи з вересень, 2021

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Зображення
Максімова Л.Є., заступник директора з навчальної роботи, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського (м. Олександрія, Україна) Заклади вищої, фахової передвищої освіти повинні підготувати конкурентоздатного фахівця, який би був соціально та професійно мобільним, умотивованим до самореалізації й самовдосконалення в особистій і професійній сферах. В основі якості освіти має бути критерій, який визначає здатність молодого покоління повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни [1] . Нині заклади освіти покликані забезпечити фундаментальну наукову, професійну та загальнокультурну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їхніх інтересів та здібностей, удосконалення наукової та професійної діяльності, перепідготовку й підвищення кваліфікації [5]. Варто зазначити, що сучасне суспільство потребує