Публікації

Показано дописи з березень, 2020

ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів комунального вищого навчального закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського» під час педагогічної практики

Міністерство освіти і науки України комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського» ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів комунального вищого навчального закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського» під час педагогічної практики Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради Протокол № 9 від « 19 » червня 2019 Розроблено завідувачем навчально-виробничої практики Максімовою Л.Є. Олександрія, 2019

Рекомендації щодо організації педагогічної практики на період карантину

Максімова Л.Є., завідувач навчально-виробничої практики Рекомендації   щодо орган ізації педагогічної практики на період карантину   Керівникам практики: 1.   Визначити теми пробних уроків та занять (виховних заходів) для студентів згідно з індивідуальними планами проходження практики за формою: Група Прізвище та ініціали студента Предмет Тема Керівник практики Адреса електронного носія 2.   У співпраці з керівниками груп довести їх та алгоритм відпрацювання і час консультацій до відома студентів. 3.   Надати студентам консультації в дистанційному (телефонному або онлайн) режимі. 4.    Залучити до обговорення змісту конспектів студентів підгрупи. 5.   Забезпечити керівництво самостійною роботою у ході практики. 6.   Результати проведеної дистанційної роботи зафіксувати на електронних носіях (дати, висновки, оцінки) для подальшої звітності та обліку практики. Викладачам педагогіки здійснити дистанційно профдіагностику студент

Теоретично-нормативне обґрунтування інновацій в освіті

Зображення
Максімова Л.Є., завідувач навчально-виробничої практики, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського». Зміни й оновлення – рушій прогресу, стимул до розвитку та вдосконалення.   Впровадження інновацій – крок до реалізації мети освіти. Інноваційна діяльність здійснюється з урахуванням вимог нормативної бази освітньої галузі, зокрема: -                  Закону України «Про інноваційну діяльність» ; -                  Закону України «Про освіту»; -                  Закону України « Про вищу освіту»; -                  Закону України « Про   фахову передвищу вищу освіту»; -                    Концепції Нової української школи.   Закон України «Про освіту» (стаття 54) серед прав і обов’язків педагогічних працівників визначає такі: -                  педагогічну ініціативу; -                  розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітні
Зображення