Публікації

Показано дописи з жовтень, 2021

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Зображення
  Студенти 42 групи випускного курсу спеціальності 013 Початкова освіта, Ірина СУРЖКО, староста групи, Літта МАКСІМОВА, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Нормативна база освітньої галузі, Концептуальні засади Нової української школи визначають вимоги до сучасного вчителя, серед яких варто наголосити на інноваційному мисленні, здатності до командної взаємодії, умотивованості, відповідальності, системі цінностей, компетентності, конкурентоздатності. У загальній системі професійної підготовки вчителя за Освітньо-професійною програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для спеціальності «Початкова освіта» (на основі БЗСО) освітній компонент «педагогіка» відіграє пріоритетну роль у підготовці фахівця, здатного вирішувати типові спеціалізовані задачі початкової освіти та нести відповідальність за результати  своєї діяльності; реалізовувати  професійні права та права особистості як члена суспільства; розуміти історичні аспекти педаг

Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О.Сухомлинського – сучасний заклад, який готує фахівців за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт

Зображення
  Колектив закладу працює творчо, інноваційно. Саме це підтвердила регіональна науково-практична конференція «Інновації у фаховій педагогічний освіті, академічна доброчесність, дошкільна освіта» ініційована директором коледжу Анатолієм ЛИТВИНОМ і методичним кабінетом за участю викладачів коледжу, працівників базових закладів, понад 70 представників Кременчуцького, Жовтоводсьокого, Уманського, Одеського, Нікопольського, Береславського, Новобузького, Запорізького педагогічних коледжів. Змістовними, науковими, практично спрямованими були доповіді її учасників, зокрема: Літти МАКСІМОВОЇ, Лідії МЕНДІКОВСЬКОЇ, Галини СТОЛЯР, Тетяни ЛЕВЧЕНКО, Світлани КУЗЬМЕНКО, Олени ЗЕЛЕНОЇ, Оксани НОВІКОВОЇ, Сніжани ІЛЬЧЕНКО, Ірини ОРДЕНКО, Марини ШМАКОВОЇ, Олени БИКОВОЇ. Статті за матеріалами конференції увійшли до збірника, мета якого підтримка та примноження надбань педагогічних коледжів, підвищення їх ролі у забезпеченні якості освіти в Україні. Дякуємо за підтримку базовому педагогічному фаховому коле

Готуємо сучасного вчителя на засадах спадщини В.О.Сухомлинського

Зображення
  6 жовтня 2021 року студенти та викладачі коледжу на чолі з його директором   Анатолієм ЛИТВИНОМ взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій вивченню та впровадженню ідей В.О.Сухомлинського, ініційованої та проведеної Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка   за   участі Ольги СУХОМЛИНСЬКОЇ і представників Балтського, Жовтоводського й Новобузького педагогічних фахових коледжів. Вітальне слово директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського Анатолія ЛИТВИНА Сучасні заклади освіти потребують високопрофесійних, умотивованих фахівців, здатних до інновацій, примноження та збереження національної самобутності й позитивного досвіду української школи, підвищення якості освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості кожного учня. Спадщина Василя Олександровича допомагає розв’язати низку проблем, які постають у освітньому середовищі Нової української школи, серед них: вихова