ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Зв’язки з роботодавцями, працевлаштування випускників, організація практичної підготовки та співпраця із формування баз практики в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі   імені В.О.Сухомлинського

Практична підготовка вчителя у педагогічному коледжі вирізняється якістю, яка досягається шляхом систематичного проходження різних видів практики, ступеневості підготовки.
Навчальні плани поєднують види практики, зміст яких відображено в наскрізних і робочих програмах практики. Оновлення їх змісту, зокрема, мети, завдань практики згідно з вимогами сучасності дає можливість підготувати компетентного вчителя, який здатний валідно провадити освітню діяльність.
 


Наші студенти проходять практику в кращих закладах освіти міста Олександрія, за місцем проживання, майбутнього працевлаштування. Ми співпрацюємо із досвідченими працівниками базових закладів, управління освіти і науки, молоді та спорту м. Олександрія. Залучаємо їх до проведення консультацій, практичних, показових занять. Спільно зі студентами проводимо тренінги на базах закладів освіти, які сприяють вирішенню актуальних професійних питань. З усіма базовими закладами педагогічний коледж укладає прямі договори. 


Однією із переваг нашої практичної підготовки є ступеневість від уведення у спеціальність, формування світогляду до перших кроків у професії, проведення уроків (заходів життєдіяльності у закладах дошкільної освіти, самостійної роботи в умовах розширеного педагогічного простору (безперервна (переддипломна) практика)).
Педагогічний коледж співпрацює з педагогічними коледжами та училищами Південного регіону України, презентує свій досвід у професійних журналах, на всеукраїнських і регіональних конференціях, що підтверджено сертифікатами, збірниками матеріалів.


Однією із переваг нашої практичної підготовки є ступеневість від уведення у спеціальність, формування світогляду до перших кроків у професії, проведення уроків (заходів життєдіяльності у закладах дошкільної освіти, самостійної роботи в умовах розширеного педагогічного простору (безперервна (переддипломна) практика)).

Етапи професійного партнерства із роботодавцями:
 


Окрім роботодавців, широко співпрацюємо із ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації щодо можливості продовження здобуття освіти нашими випускниками, у тому числі й за скороченим терміном навчання, зокрема з:
- Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка;
- Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини;
- Глухівськими національним педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Досвід проведення перших уроків студентами Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Перший урок, який ти провів у школі