Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження практики
 «У дитячих оздоровчих таборах»,
розроблені керівниками практики
Богуном В.І., Максімовою Л.Є.

(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів психолого-педагогічних та природничих дисциплін Протокол № 11 від 04.05.2020 р.)

1.              Ознайомтеся із методичним забезпеченням практики «У дитячих оздоровчих таборах», визначте її мету, завдання, зміст, особливості, опрацюйте методичні поради.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція №4), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.
4.              Критерії для отримання заліку є:
знання: видів й особливостей роботи  дитячих оздоровчих закладів, їх штатних працівників, шляхів створення умов для літнього відпочинку й оздоровлення дітей, зміцнення їх здоров’я, дотримання норм безпеки життєдіяльності в таборі, методики виховної й оздоровчої роботи;
вміння: планувати роботу на табірну зміну, добирати ефективні технології й стратегії взаємодії з дітьми в умовах літніх канікул, оформлювати документацію.
5.              Оберіть назву віртуального табору, у якому дистанційно Ви будете проходити практику (на власний вибір).
6.              Складіть календарно-тематичний план табірної зміни (3 тижні, 15 робочих днів).
7.              Оберіть назву загону, девіз, речівку, загонову пісню (назва, автор музики, слів), зробіть емблему, ескіз загонового куточка.
8.              На кожен день оформіть путівку дня (у цілому 15 штук).
9.              Підберіть комплекс ранкової гімнастики, оформіть його.
10.          Визначте із кожної путівки дня 2 заходи різні за формою та напрямом виховання, оформіть їх сценарії (Тема заходу. Мета. Форма проведення. Напрям виховання. Обладнання. Вік учасників. Зміст із визначенням стратегій взаємодії. Ілюстративний матеріал, відеоматеріал (назва, сайт) – орієнтовний зразок на блозі практики). Загальна кількість – 30 сценаріїв.
11.          Виконайте індивідуальне завдання, його номер відповідає вашому порядковому номеру у списку групи, оформіть його.
12.          За результатами роботи зробіть звіт (у яких закладах і установах організовується літній відпочинок та оздоровлення дітей; функції, яких штатних одиниць може виконувати студент під час практики; з якими загонами співпрацювати; шляхи забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності у таборі; аналіз спланованої роботи з різних напрямів виховання (спрямованість, форми і види діяльності); висновки).
13.           Усю виконану роботу сформуйте в електронну папку (вона включає усі пункти рекомендацій від назви табору і до звіту), підпишіть її:
Міністерство освіти і науки України
КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж
імені В.О.Сухомлинського»

Творча робота
за результатами  дистанційного проходження практики
«У дитячих оздоровчих таборах»
студентки 30 групи
спеціальності 013 «Початкова освіта»

Олександрія, 2020
14.          Творчу роботу необхідно надіслати керівнику практики на електронну пошту для перевірки та рецензування до 16. 06. 2020 року.
15.           У роздрукованому вигляді роботу потрібно надати на конференцію перед початком нового навчального року, дата і час проведення буде повідомлено додатково.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"