Підготовка до безперервної педагогічної практики на заняттях з навчальної дисципліни «педагогіка»

 

Студенти 42 групи випускного курсу

спеціальності 013 Початкова освіта,

Ірина СУРЖКО, староста навчальної групи,

Літта МАКСІМОВА, викладач педагогіки

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Навчальна дисципліна «педагогіка» займає одну з провідних позицій у професійній підготовці вчителя з початкової освіти. Зміст дисципліни формує інтегральну, загальні та спеціальні компетентності майбутнього фахівця, чим забезпечує його здатність якісно провадити освітню діяльність в умовах Нової української школи. Від технологій і стратегій навчання, обраних спільно викладачем та здобувачами освіти, залежить досягнення результатів навчання, визначених нормативним змістом підготовки згідно із Стандартом фахової передвищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» і  Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». При цьому слід акцентувати увагу, що кожен напрям діяльності вчителя має нормативну визначеність та окреслене правове поле. Тому зміст програми дисципліни «педагогіка» включає теми, пов’язані із вивченням нормативних джерел, формуванням умінь з ними працювати та компетентно використовувати в освітньому процесі. Як відомо, знання засвоюються тоді, коли існує потужна мотивація їх застосування в професійному полі та життєвих аспектах, коли способи їх здобуття базуються на позитивних емоціях, коли результати навчання задовольняють інтереси та бажання студентів.Студенти 42 групи усвідомлюють необхідність змістовної підготовки до проходження безперервної практики, ініціюють упровадження на заняттях таких форм і видів робіт, які б забезпечували активне й ґрунтовне засвоєння знань з педагогіки, формування практичних умінь працювати з дітьми молодшого шкільного віку в єдиній команді для досягнення якості освіти, здобуття професійного досвіду для майбутнього працевлаштування або продовження навчання у закладах вищої освіти. Заслуговують на схвалення результати виконання ними практичної роботи «Модель сучасної освіти» на основі опрацювання Закону України «Про освіту», зокрема: у формі лепбука – Анастасія БАЙДЮК, Анастасія КОРНІЄНКО, Марина ШАПОВАЛОВА; буклета – Ірина СУРЖКО; інформаційних листків – Юлія ВОЛОШАНЕНКО, Євгеній КІСЄЛЬОВ; інтелектуальної карти – Ельвіра Пащенко. Особливу увагу заслуговує  креативність Наталії КРАСІЛЬНІКОВОЇ та створена нею модель-асоціативний образ.
З  ініціативи старости навчальної групи Ірини СУРЖКО, активу у складі Ельвіри ПАЩЕНКО, Марини ШАПОВАЛОВОЇ студенти на основі матеріалу лекції «Функції адміністрації ЗЗСО», розробленої  викладачем,  самостійно підготували та провели  різні стратегії його засвоєння, зокрема: встановлення правил співпраці, студентський аудит, інтелектуальна розминка, робота експертних груп, педагогічний батл, інтерв’ю з адміністратором, профіль сучасного керівника, імідж адміністратора, колаж вимог. На занятті був присутній керівник групи Віктор КОСЕНКО, завідувач навчально-методичним кабінетом.


Варто зазначити, що студенти розуміють вагомість сформованих компетентностей для дотримання вимог нормативно-правової бази в освітньому процесі; подальшому професійному розвитку, захисту власних прав і свобод, гарантованих Конституцією України; реалізації вимог сучасної школи щодо створення ефективного освітнього середовища, задоволення запитів й інтересів дітей.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Вода – невід’ємна частина життя

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Професійна підготовка студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта