Створюємо ефективне освітнє середовище закладу дошкільної освіти

Студенти 110 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта спільно з головою циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін і методик навчання Оленою БИКОВОЮ та керівником практики Вікторією САВІЦЬКОЮ стали активними учасниками професійного тренінгу «Сучасний вихователь ЗДО». Практичні вправи «Професіограма вихователя», «Комфортне середовище», «Звернення дитини», «Мозаїка успіху» сприяли якісній підготовці майбутніх учителів із дошкільного виховання, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на рівні сучасних вимог; формували в них професійну компетентність, здатність до педагогічної діяльності уміння результативно діяти, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні професійні задачі, що виникають у процесі навчання, виховання й розвитку дітей раннього та передшкільного віку.

Майбутні фахівці отримали позитивні емоції, упевнились у правильності вибору професії.

Такі види роботи в ході практики «Практика в ролі помічника вихователя» стають потужною мотивацією до самопізнання, самоосвіти та самоактуалізації у професійному полі.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Вода – невід’ємна частина життя

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Досвід проведення перших уроків студентами Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського