Якість практики – якість випускника

     З метою підготовки вмотивованого до самореалізації та самовдосконалення вчителя в особистій та професійній сфері викладачі Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О.Сухомлинського використовують різні форми практичного навчання. Серед них найбільш дієвими є проведення занять на практиці у професійному полі, ділові ігри, тренінги, лабораторії досвіду щодо створення ефективного освітнього середовища, презентації здобутків, зустрічі з педагогічними працівниками-практиками.

У взаємодії із студентами ІІ, ІІІ, IV курсів викладачі Алєксандрович Я.М., Борищук Т.В., Гавриленко Ю.В., Кісєєва Ю.Ю., Косенко В.А., Литвин А.В., Максімова Л.Є., Мендіковська Л.І., Пономаренко Н.В., Степанова Л.В., Столяр Г.І., Халявка В.О., ХолохоленкоО.А., Ципуринда Я.О.  організовують проведення ділових ігор, спрямованих на відтворення предметного та соціального змісту професійної діяльності, моделювання умов і відносин,  характерних для педагогічної роботи. 
Усі учасники системи практики працюють над підвищенням професійної майстерності, формуванням компетентності та наскрізного досвіду випускника. 
У ході дистанційного навчання для реалізації програм практики викладачі коледжу використовують сучасні технології Classroom, Viber, Zoom, Meet тощо, спрямовують роботу майбутніх учителів на самоосвіту, вивчення позитивного практичного досвіду, діагностичні дослідження. 


Практика – унікальна можливість сформувати практичний досвід, професійно значимі якості та вміння, отримати задоволення від співпраці з учнями та вчителями-практиками.

Практика            Компетентність            Досвід        Самореалізація    
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"