Методичні рекомендації з практики «Літній табірний збір з туризму і турпоходів»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження навчальної  практики
«Літній табірний збір з туризму і турпоходів»
з 18.05.2020 до 29.05. 2020,
розроблені Богуном В.І.,  Литвином А.В., Тарасенко О.В.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії  викладачів
фізичного виховання  Протокол від 12.05.2020 р. № 10)

1.              Ознайомтеся із змістом програми навчальної практики, тематичним планом, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється залік, вимогами до оформлення підсумкової роботи.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція № 8), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.
4.              Критеріями для отримання заліку є:
-                 знання: особливостей проведення занять і масових заходів з туризму та турпоходів, засобів зміцнення здоров’я, методики організації і проведення екскурсії, туристичних походів, орієнтування на місцевості, безпеки життєдіяльності та правил надання першої долікарської допомоги.
-                 вміння: реалізовувати навчальні, виховні, оздоровчі та спортивні задачі з туризму та турпоходів; оформлювати  заяви на проведення походу, екскурсії, маршрутні листи, список групи, план походу, протокол проведення змагань з орієнтування та подолання смуги перешкод; підбирати спорядження для походу, медичну аптечку.
5.               Ознайомтеся із тематичним планом практики:
І. Топографічна підготовка та орієнтування на місцевості:
-                  визначення висоти предмету, ширини, відстані до предмету;
-                 орієнтування на місцевості без карти;
-                 орієнтування на місцевості за картою;
-                 рух за азимутом.
ІІ. Фізична підготовка та подолання перешкод у поході, долікарська допомога:
-            складання комплексу ранкової гімнастики та проведення його щоранку;
-            біг з різною інтенсивністю по пересіченій місцевості на відстань до 5 кілометрів;
-            подолання смуги перешкод, в тому числі й водних;
-            організація переправ та техніка страхування;
-            надання першої медичної допомоги;
-            установка та обладнання наметів;
-            рух по пересіченій місцевості на відстань до 15 кілометрів.
ІІІ. Туристський побут:
-                  підготовка продуктів до походу;
-                  організація привалів;
-                  розпалювання вогнища, та заходи безпеки;
-                  приготування їжі в похідних умовах;
-                  організація харчування в поході.
6.              Самостійно опрацюйте теоретичний матеріал з практики, використавши Інтернет джерела, освітні платформи, електронні бібліотеки (9 годин):
-                  значення туризму;
-                  види екскурсій;
-                  види туризму;
-                  фізична підготовка учасників туристичних заходів;
-                  забезпечення походів і екскурсій;
-                  способи орієнтування на місцевості;
-                  топографічна підготовка, визначення масштабу карти;
-                  робота з картою і компасом.
7.              Складіть поради щодо топографічної  підготовки, визначення масштабу, орієнтування за планом  місцевості, роботи з картою та компасом, оформіть їх.
8.              Підберіть комплекс вправ для фізичної підготовки до участі в туристичних заходах, оформіть його та виконуйте кожного дня під час практики.
9.              Оберіть місце віртуальної екскурсії (на ваш вибір), визначте її мету,  план, маршрут, правила безпеки життєдіяльності, підсумки. Оформіть ці матеріали в папку.
10.           Оберіть місце для здійснення віртуального одноденного походу, визначте його мету, складові підготовки, документи для його проведення, продумайте заходи безпеки, раціон харчування, медичну аптечку, рухливі ігри та естафети, критерії підсумку заходу. Оформіть ці матеріали в папку.
11.          Роботу оформіть у вигляді електронної папки, яка вміщує такі розділи:
Топографічна підготовка. Фізична підготовка. Організація екскурсії. Організація походу. Висновки. Роботу рекомендовано проілюструвати схемами, малюнками, фотографіями та зробити посилання на першоджерела, у разі їх використання.
12.           Папку слід підписати:
Міністерство освіти і науки України
КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»

 Творча робота
за результатами дистанційного проходження
навчальної  практики
«Літній табірний збір з туризму і турпоходів»
студента (ки) 33(33-а) групи
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
Прізвище, ім’я та по батькові
Керівник практики
Олександрія, 2020

13.          Папку необхідно надіслати на електронну адресу керівника практики
28. 05. 2020 р.
14.           За результатами виконання програми та захисту роботи 29.05.2020 р. проводиться залік.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"