Методичні рекомендації з практики «Практика з основ природознавства та краєзнавства»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження навчальної (польової) практики
«Практика з основ природознавства та краєзнавства»
з  15.06.2020 до 19.06.2020,
розроблені  Косенком В.А., Литвином А.В.,
Максімовою Л.Є., Тарасенко О.В.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії  викладачів
психолого-педагогічних та природничих дисциплін 
Протокол від 04.05.2020 р. № 11)

1.              Ознайомтеся із змістом програми навчальної практики, тематичним планом, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється залік, вимогами до оформлення підсумкової роботи.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція №7), неухильно дотримуйтесь її вимог.

3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.
4.              Критеріями для отримання заліку є:
-                 знання загальної характеристики району місцевості за місцем проживання, способів орієнтування на місцевості, геологічної будови своєї місцевості, особливостей водних об’єктів місцевості, рельєфу місцевості, рослинного та тваринного світу, ґрунтів, природоохоронної роботи;
-                 вміння вести спостереження за погодою, оформлювати календар природи, маршрут місцевості.
5.               Ознайомтеся із тематичним планом практики та розподілом годин щодо його виконання:

№ з/п
Зміст роботи
Кількість годин
ЗЕМЛЕЗНАВСТВО
1.                
Загальна характеристика місцевості.
Способи орієнтування на місцевості.
Окомірна топографічна зйомка
Геологічною будова  місцевості, виходи гірських порід.
Характеристика ґрунтів. Природоохоронна робота щодо їх збереження.
4
2.                
Спостереження за погодою.
 Оформлення календаря погоди.
Характеристика погоди за весь період практики.
3
ГІДРОСФЕРА
1.
Водні об’єкти місцевості (річки, озера, болота. Їх живлення). Природоохоронна робота.
3
2.
Рельєф місцевості (долини, яри, низини, височини), чинники впливу на його утворення.
2
БОТАНІКА І ЗООЛОГІЯ
1.
 Рослинний світ місцевості, його типи, угрупування  та значення (дерева,чагарники, трави; лісова, степова рослинність водна, болотна рослинність тощо).
3
2.
Вплив людини на рослинність. Види рослин, що охороняються. Природоохоронна робота.
2
3.                
Тваринний світ місцевості (звірі, птахи, комахи, риби).
3
4.                
Види тварин, що знаходяться під охороною. Природоохоронна робота.
2
ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ
1.
Оформлення залікових робіт.
6
2.
Захист робіт. Залік.
2

6.               Самостійно опрацюйте  теоретичний матеріал з розділів практики, використавши Інтернет джерела, освітні платформи (15 годин).
7.              Дослідіть власну місцевість або місцевість на ваш вибір за визначеними у тематичному плані складовими.
8.              Роботу оформіть у вигляді електронної папки, яка вміщує такі розділи: назва місцевості (село Андріївка, Олександрійський район, Кіровоградська область); загальна характеристика місцевості;  геологічна будова; ґрунти; водний світ; рослинний світ; тваринний світ; природоохоронна робота; умовний маршрут від будинку проживання до вибраного об’єкту дослідження; календар погоди; висновки.
9.              Роботу рекомендовано проілюструвати та зробити посилання на першоджерела, у разі їх використання.
10.          Поради щодо ведення календаря погоди та складання маршруту:
1.    Календар погоди
У ході заповнення календаря погоди рекомендовано дотримуватися таких складових:
1.    Дата (кожен день практики).
2.    Температура повітря.
3.    Стан неба.
4.     Напрям вітру.
5.    Опади.
6.    Інші явища.
Загальна характеристика за період спостереження:
2.    Маршрут
Під час креслення маршруту від будинку проживання до самостійно визначеного умовного об’єкту необхідно дотримуватися вимог до креслення плану місцевості: визначити масштаб (підписати його), напрям (стрілка Пн. – Пд.), об’єкти позначити загальноприйнятими умовними знакам (замалювати їх, записати значення).
11.           Папку слід підписати:
Міністерство освіти і науки України
КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»

 Творча робота
за результатами  дистанційного проходження
навчальної (польової) практики
«Практика з основ природознавства та краєзнавства»
студента(ки) 22 групи
спеціальності 013 «Початкова освіта»
Прізвище, ім’я  по батькові
Керівник практики
Олександрія, 2020

12.          Папку необхідно надіслати на електронну адресу керівника практики 18.06.2020 р.
13.           За результатами виконання програми та захисту роботи 19.06.2020 р. проводиться залік.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"