Методичні рекомендації з практики «Літній табірний збір з туризму і турпоходів»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження навчальної практики
«Літній табірний збір з туризму і турпоходів» з 18.05.2020р. розсердженим способом, розроблені Халявкою В.О.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії  викладачів
фізичного виховання Протокол від 12.05.2020 р. № 10)

1.              Ознайомтеся із змістом програми навчальної практики, тематичним планом, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється залік, вимогами до оформлення підсумкової роботи.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція №8), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.

4.              Критеріями для отримання заліку є:
1.              знання основних понять про туризм і турпоходи, виховне і оздоровче значення туризму, організацію і проведення одноденних туристичних походів, вимоги до складання раціону харчування в туристичному поході, вибір та підготовка спорядження до туристського походу, особисте спорядження, його зберігання, підготовку місць для занять з туризму, топографічних карт і планів місцевості для орієнтування та руху за азимутом, правила безпеки, та заходи медичного забезпечення під час занять з туризму та спортивного орієнтування;
2.    вміння складати комплекси ранкової гімнастики; визначати висоту, ширину, відстань до предмету, орієнтуватися на місцевості без мапи і з мапою, рухатися за азимутом, користуватися компасом, оформлювати відповідну документацію: маршрутні листи, список групи, план походу, протоколу  змагань з орієнтування та подолання смуги перешкод, надавати першу медичну допомогу при різних видах травм.
Ознайомтеся із тематичним планом практики та розподілом годин щодо його виконання:
ПРОГРАМА ЛІТНЬОГО ТАБІРНОГО ЗБОРУ
Організаційно-теоретичний блок
1.              Вступ до курсу «Туризм і турпоходи».
2.              Вибір та підготовка спорядження до туристського походу, особисте спорядження, зберігання.
3.              Підготовка місць для занять з туризму, топографічних карт і планів місцевості для орієнтування та руху за азимутом.
4.              Правила безпеки, та заходи медичного забезпечення під час занять з туризму та спортивного орієнтування.
5.              Підготовка відповідної документації: заяв, маршрутних листів, список групи, плану походу, протоколів до змагань з орієнтування та подолання смуги перешкод.
Практичний блок
1.              Топографічна підготовка та орієнтування на місцевості:
-                 визначення висоти предмету, ширини, відстані до предмету;
-                 орієнтування на місцевості без мапи;
-                 орієнтування на місцевості за мапою;
-                 рух за азимутом.
2.              Фізична підготовка та подолання перешкод у поході, долікарська допомога:
-                 складання комплексу ранкової гімнастики та проведення його щоранку;
-                 біг з різною інтенсивністю по пересіченій місцевості на відстань до 5 кілометрів;
-                 подолання смуги перешкод, в тому числі і водних;
-                 організація переправ та техніка страхування;
-                 надання першої медичної допомоги;
-                 установка та обладнання наметів;
-                 рух по пересіченій місцевості на відстань до 15 кілометрів.
3.              Туристський побут:
-                 підготовка продуктів до походу;
-                 організація привалів;
-                 розпалювання вогнища, та заходи безпеки;
-                 приготування їжі в похідних умовах;
-                 організація харчування в поході.
4.              Он-лайн екскурсії по краєзнавчим місцям Кіровоградської області.
5.               Самостійно опрацюйте теоретичний матеріал з розділів практики, використавши Інтернет джерела, освітні платформи, електронні бібліотеки.
6.              Дослідіть власну місцевість або місцевість на ваш вибір за визначеними у тематичному плані складовими.
7.              Роботу оформіть у вигляді електронної папки, яка вміщує такі розділи:
загальна фізична підготовка: топографічна підготовка та орієнтування на місцевості: туристський побут: он-лайн екскурсії по краєзнавчим місцям Кіровоградської області; висновки.
8.              Роботу рекомендовано проілюструвати та зробити посилання на першоджерела, у разі їх використання.
9.              Поради щодо складання комплексу ранкової гімнастики і плану походу:
1.    Комплекс ранкової гімнастики
У ході складання комплексу ранкової гімнастики рекомендовано дотримуватися таких вимог:
1.    10-12 вправ (3 вправи для м’язів шиї, 3 вправи для м’язів рук, 3 вправи для м’язів ніг, 1 вправа на відновлення дихання).
2.    Кількість повторень вправ не менше  10р.
3.    Вказати методичні вказівки до кожної вправи ( темп, амплітуда рухів, основні помилки).
4.    Комплекси записувати у вигляді таблиць за зразком:
№ з/п
Назва вправи
Дозування
Методичні вказівки
1
В.П. – ноги нарізно, руки на пояс;
1- нахил голови вперед;
2 - нахил голови назад;
3 - нахил голови праворуч;
4 - нахил голови ліворуч.
10 - 12 р.
Спина рівна, темп повільний

2.    План походу
Під час складання плану походу від будинку проживання до самостійно визначеного умовного об’єкту необхідно дотримуватися вимог до складання: плану місцевості: визначити масштаб (підписати його), напрям (стрілка Пн. – Пд.), об’єкти позначити загальноприйнятими умовними знакам (замалювати їх, записати значення).

План походу
Дата
Відрізок маршруту
Відстань
Спосіб пересування
Пункт прибуття
25.05.20
Будинок проживання
10км

Піший
Сосновий ліс

10.           Папку слід підписати:
Міністерство освіти і науки України
КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»

 Творча робота
за результатами  дистанційного проходження
навчальної практики
щодо дистанційного проходження навчальної практики
«Літній табірний збір з туризму і турпоходів» студента(ки) 33 групи
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
Прізвище, ім’я  по батькові
Керівник практики
Олександрія, 2020

11.          Папку необхідно надіслати на електронну адресу керівника практики 28.05.2020 р.
12.           За результатами виконання програми та захисту роботи 29.05.2020 р. проводиться залік.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"