Методичні рекомендації з практики «Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі»


Методичні рекомендації
для студентів 30 групи
щодо дистанційного проходження практики
«Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі»
з 25.05.2020 до29.05.2020, розроблені Мендіковською Л.І., Тарасенко О.В.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів психолого-педагогічних та природничих дисциплін Протокол № 11 від 04.05.2020 р.)

1.              Ознайомтеся з методичним забезпеченням  практики «Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі». Зверніть особливу увагу на особливості, пов’язані  з Covid-19 (Інформаційні джерела: Інтернет, освітні платформи, електронні бібліотеки).
2.              Опрацюйте зміст інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція № 4), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Підготуйте варіанти можливих назв загонів для дистанційної роботи в них, їх логотипи і тематичні слогани.
4.              Сформуйте електронну (чи на паперових носіях) папку-скарбничку для подальшої віртуальної роботи в оздоровчому таборі.
5.              Розробіть ескізи емблеми, загонового куточка, прапорців та інших атрибутів відповідно  обраних назв загонів.
6.              Підберіть тематичні девізи, речівки, загонову пісню (ідентифікуйте її).

7.              Складіть календарно-тематичний план табірної зміни (3 тижні – 15 днів) згідно можливого профілю роботи табору (спортивний, математичний, «Еврика», туристичний, мистецький, художній), продумайте тематику кожного дня що дистанційно сформує логічну систему роботи (оберіть для себе зміну дистанційні роботи в І – червень, ІІ – липень, ІІІ – серпень).
8.              На основі плану розробіть тематичні путівки дня (комплект – 15 штук) з урахуванням вікових особливостей та девізу дня табору.
9.              Розробіть різноваріантні комплекси ранкової гімнастики та оформіть їх.
10.          Згідно діючих вимог розробіть сценарії базових свят, які є обов’язковими в певній табірній зміні, на заліку презентуйте один з них. (Загальна кількість – 15 сценаріїв).
11.          Підготуйте поради першої долікарської допомоги на випадок можливої позаштатної ситуації.
12.          Сформуйте банк розважально-пізнавальних ігор, тренінгів, заочних екскурсій і т.д. у закритому приміщені на випадок несприятливих погодних умов.
13.           Критерії для отримання заліку є:
знання: особливостей роботи дитячих оздоровчих закладів, шляхів створення умов для літнього відпочинку й оздоровлення дітей, зміцнення здоров’я, розвитку IQ культури, дотримання норм безпеки життєдіяльності в таборі.
вміння: визначати особливості ДООЗ, їх принципи функціонування, мету та завдання, планувати роботу, організовувати діяльність згідно з основними напрямами виховної роботи; виявити готовність, спираючись на міжпредметну теоретичну підготовку до роботи з дітьми в умовах літніх канікул, правила та норми  безпеки їх життя, створити умови  для виконання дистанційної роботи на основі укомплектованої особистої папки студента.
14.           Всі матеріали необхідно завантажити до освітньої платформи:
Google Classroom код курсу: zq7zedn,
Для довідок електронна адреса: medbyk1973@gmail.com
15.          До заліку надати електронні матеріали (у разі закінчення карантину –  на паперових носіях папку):

КВНЗ «Олександрійський педагогічний
коледж імені В.О.Сухомлинського»
ТВОРЧА РОБОТА
за результатами дистанційного проходження
практики «Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі»
студентки 30 групи
спеціальності 013 «Початкова освіта»
ПІП
Керівники практики: Л.І.Мендіковська
                             О.В.Тарасенко

Олександрія, 2020


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"