четвер, 21 травня 2020 р.

Методичні рекомендації з практики «Літній табірний збір з туризму і турпоходів»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження навчальної практики
«Літній табірний збір з туризму і турпоходів» з 18.05.2020р. розсердженим способом, розроблені Халявкою В.О.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії  викладачів
фізичного виховання Протокол від 12.05.2020 р. № 10)

1.              Ознайомтеся із змістом програми навчальної практики, тематичним планом, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється залік, вимогами до оформлення підсумкової роботи.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція №8), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.

середа, 20 травня 2020 р.

Методичні рекомендації з практики «Практика з основ природознавства та краєзнавства»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження навчальної (польової) практики
«Практика з основ природознавства та краєзнавства»
з  15.06.2020 до 19.06.2020,
розроблені  Косенком В.А., Литвином А.В.,
Максімовою Л.Є., Тарасенко О.В.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії  викладачів
психолого-педагогічних та природничих дисциплін 
Протокол від 04.05.2020 р. № 11)

1.              Ознайомтеся із змістом програми навчальної практики, тематичним планом, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється залік, вимогами до оформлення підсумкової роботи.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція №7), неухильно дотримуйтесь її вимог.

Методичні рекомендації з практики «Літній табірний збір з туризму і турпоходів»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження навчальної  практики
«Літній табірний збір з туризму і турпоходів»
з 18.05.2020 до 29.05. 2020,
розроблені Богуном В.І.,  Литвином А.В., Тарасенко О.В.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії  викладачів
фізичного виховання  Протокол від 12.05.2020 р. № 10)

1.              Ознайомтеся із змістом програми навчальної практики, тематичним планом, завданнями для самостійної роботи, критеріями, за якими виставляється залік, вимогами до оформлення підсумкової роботи.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція № 8), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»


Методичні рекомендації
щодо дистанційного проходження практики
 «У дитячих оздоровчих таборах»,
розроблені керівниками практики
Богуном В.І., Максімовою Л.Є.

(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів психолого-педагогічних та природничих дисциплін Протокол № 11 від 04.05.2020 р.)

1.              Ознайомтеся із методичним забезпеченням практики «У дитячих оздоровчих таборах», визначте її мету, завдання, зміст, особливості, опрацюйте методичні поради.
2.              Ознайомтеся із змістом інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція №4), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Ознайомтеся із графіком консультацій, формами та засобами дистанційної взаємодії із керівником практики.

Методичні рекомендації з практики «Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі»


Методичні рекомендації
для студентів 30 групи
щодо дистанційного проходження практики
«Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі»
з 25.05.2020 до29.05.2020, розроблені Мендіковською Л.І., Тарасенко О.В.
(Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів психолого-педагогічних та природничих дисциплін Протокол № 11 від 04.05.2020 р.)

1.              Ознайомтеся з методичним забезпеченням  практики «Підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі». Зверніть особливу увагу на особливості, пов’язані  з Covid-19 (Інформаційні джерела: Інтернет, освітні платформи, електронні бібліотеки).
2.              Опрацюйте зміст інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практики (Інструкція № 4), неухильно дотримуйтесь її вимог.
3.              Підготуйте варіанти можливих назв загонів для дистанційної роботи в них, їх логотипи і тематичні слогани.
4.              Сформуйте електронну (чи на паперових носіях) папку-скарбничку для подальшої віртуальної роботи в оздоровчому таборі.
5.              Розробіть ескізи емблеми, загонового куточка, прапорців та інших атрибутів відповідно  обраних назв загонів.
6.              Підберіть тематичні девізи, речівки, загонову пісню (ідентифікуйте її).